Gösterge Çalışma Grubu

Gösterge Çalışma Grubu, toplumsal cinsiyete duyarlı göstergeler geliştirmek ve bu göstergeleri izleme çalışmalarına katmak amacıyla kurulmuştur.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu

Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, akademisyenler ve yerel yönetimlerin eşitlik birimlerinin temsilcilerinden

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.