Sık Sorulan Sorular
CEİD’in ofisi hangi ilde bulunmaktadır? Farklı illerde ofisleri var mı/açılacak mı?

CEİD’in ofisi Ankara’da bulunmaktadır ve farklı illerde ofis açılması planlanmamaktadır. Projeleri ve projeler kapsamında istihdam edilen yerel koordinatörleri aracılığıyla çeşitli illerde faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği iller ve yerel koordinatörleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

CEİD’e nasıl üye olabilirim?

Derneğimize üye olmak için talebinizi ve neden üye olmak istediğinizi cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

CEİD’e staj başvurusu yapılabiliyor mu?

Covid-19 pandemisinden dolayı büyük oranda evden çalıştığımız için henüz staj başvurularını alamıyoruz. Özgeçmişinizi, iletişim bilgilerinizi ve eğitim-öğretim gördüğünüz kurumda staj zorunluluğu olup olmadığını bizimle mail yoluyla paylaşırsanız ileride oluşabilecek bir ihtiyaçta sizinle iletişime geçmek isteriz.

CEİD’de gönüllü olarak çalışma yapabilir miyim?

Covid-19 pandemisinden dolayı faaliyetlerimizi büyük oranda online mecralara taşıdık. Bu nedenle online etkinliklerimize katılımınız ve sosyal medyada paylaşımlarımızı yaygınlaştırılmanız bizim için çok kıymetli olacaktır.

CEİD’e iş başvurusu yapmak istiyorum, ne şekilde yapabilirim?

Derneğimiz ve projelerimiz için yapılan işe alımlarda ilanlarımızı web sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız ve çeşitli portallarda yayınlıyoruz. Ancak ileride oluşacak pozisyonlarda değerlendirmek üzere özgeçmişinizi (eğer henüz paylaşmadıysanız) bizimle mail yoluyla paylaşabilirsiniz.

Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme nedir?

İnsan haklarını korumak, geliştirmek, güçlendirmek ve hak ihlallerini önlemek amacıyla yapılan izlemeye hak temelli izleme denir. Hak temelli izleme, yaşamın her alanında cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye katkı sağlar, sivil toplum örgütlerinin kamu politikalarını ve hizmetlerini değerlendirmesini sağlayarak katılımcı demokrasiyi güçlendirir, hak ihlallerini görünür kılarak savunuculuk faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasının önünü açar.

Neden cinsiyet eşitliğinin izlenmesi?

Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin herkesin eşit hak ve olanaklardan yararlanmasını ifade eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE), uluslararası sözleşmelerle korunan temel bir insan hakkıdır. Kadınlar yaşamları boyunca toplumsal hayatın hemen her alanında bazı temel haklardan erkekler kadar yararlanamamakta ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklarla karşılaşmaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik alanlarının belirlenmesine, bununla ilgili mevcut durumun analiz edilmesine, toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve göstergelerin üretilmesine, raporlanmasına ve bu bilgiler ışığında politika geliştirilmesine olanak tanıyan toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme ile aşılabilir.

CEİDizler Projesi hangi tarihler arasında uygulanacaktır?

01 Eylül 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan Proje 28 Şubat 2027 tarihinde tamamlanacaktır.

CEİDizler Projesi hangi illerde uygulanacaktır?

CEİDizler Projesi Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon’da uygulanmaktadır.

Proje hedef grupları kimlerdir?
 • Yerel Eşitlik İzleme Platformları
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri
 • Üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademik birimleri ve akademisyenleri
 • Kamu yararına çalışan meslek örgütleri
 • Belediyeler, eşitlik birimleri ve kent konseyleri
 • Sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birimleri ve uzmanları
Hangi illerde Yerel Eşitlik İzleme Platformu bulunmaktadır?

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında doğrudan hibe olarak desteklenen ve 1 Mart 2017-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından uygulanan “Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da; 01 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanan projenin II. Fazında (CEİDizler Projesi) Eskişehir, Mersin ve Samsun’da; 01 Eylül 2023 itibariyle uygulanmaya başlanan projenin III. Fazında ise Bursa ve Hatay'da Yerel Eşitlik İzleme Platformları oluşturulmuştur.

Yerel Eşitlik İzleme Platformu’nun bileşenleri kimlerdir?

Yerel Eşitlik İzleme Platformları, proje hedef grupları olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademik birimleri, meslek örgütleri, sendikalar ve belediyelerden oluşmaktadır.

Yerel Eşitlik İzleme Platformlarına nasıl dahil olabilirim?

Proje uygulama illerimizde faaliyet gösteren hedef gruplardan birinde yer alıyorsanız, bulunduğunuz kurum adına Yerel Eşitlik İzleme Platformu’na dahil olabilirsiniz. Bu konuda proje ekibimizle irtibata geçebilirsiniz. İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Hangi tematik alanlarda haritalama ve izleme raporları hazırlanmıştır?

1 Mart 2017-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından uygulanmış olan “Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Din Hizmetlerine Erişim, Eğitim, İnsan/Kadın Ticareti, İstihdam, Kadınlara Yönelik Şiddet, Siyasal Kararlara Katılım, Kentsel Haklar ve Hizmetlere Erişim, Medya, Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Spor alanlarında haritalama ve izleme raporları hazırlanmıştır. Projenin II. Fazı (CEİDizler Projesi) kapsamında bu raporlar güncellenmiş ve bunlara ek olarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Disiplinlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (STEM), Yoksulluğun Önlenmesi, Sosyal Koruma ve Sosyal Yardımlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Adalete Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erkekler, Erkeklikler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanlarında da haritalama raporları hazırlanmıştır. Projenin III. Fazında ise Afet Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İklim Değişimi, Kırsal Alanlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kamu Harcamalarının İzlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanlarında haritalama ve izleme raporu hazırlanmaktadır.

Haritalama raporlarına nereden erişim sağlanabilir?

Haritalama raporlarına CEİM e-kütüphane’den erişim sağlanabilmektedir.

Hangi başlıklarda eğitim materyalleri hazırlanmıştır?

Projemiz kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri ve yazarları şu şekildedir:

 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramları (Yazar: Yıldız Ecevit - Süpervizör: Gülay Toksöz)
 2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Normlar ve Standartlar (Yazar:Zeynep Alemdar, Evra Çetin - Süpervizör: Serpil Sancar)
 3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleriyle Baş Etme Strateji ve Politikaları (Yazar: Serpil Sancar - Süpervizör: Gülay Toksöz)
 4. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri ve Göstergeler: (Yazar: İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Hilal Arslan, Oğuzhan Akyıldırım - Süpervizör: Şemsa Özar)
 5. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı, Hak Temelli İzleme Yaklaşımları ve Teknikleri, Planlama ve Bütçeleme (Yazar: Gökçe Bayrakçeken, Ayça Kurtoğlu, Ulaş Bayraktar, Ayşegül Yakar Önal - Süpervizör: Serpil Sancar, Özgün Akduran, Burcu Yakut Çakar)
Eğitim Materyallerine nasıl ulaşabilirim?

Materyal hazırlıkları devam etmektedir. Tamamlandığında CEİM e-kütüphane üzerinden erişim sağlanabilir.

Hangi alanlarda eğitimler vermektesiniz?

Projemiz kapsamında üç ayrı dönem halinde Eğitici Eğitimleri uygulanacaktır. 9 proje ilinde ise izleme eğitimleri, planlama ve savunuculuk atölyeleri gerçekleştirilecektir.

Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme alanında bilgi ve farkındalığı artırmak için online eğitimler düzenlenecek ve CEİM eğitim portalından kullanıcıların erişimine açılacaktır.

Eğitim katılımcıları kimlerdir? Eğitim programlarına dahil olabilir miyim?

CEİDizler Projesi kapsamındaki eğitimlere Yerel Eşitlik İzleme Platformlarını oluşturan toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademik birimleri, meslek örgütleri, sendikalar ve belediyelerden temsilciler katılım sağlamaktadır. Eğitimler hakkında detaylı bilgi için proje ekibimizle irtibata geçebilirsiniz. İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Hibe programı nedir?

CEİDizler Hibe Programı hakkında ayrıntılı bilgiyi web sitemizde Hibe Programı başlığı altındaki açıklamalardan ve Başvuru Rehberimizden edinebilirsiniz.

CEİM Nedir?

CEİM toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına hizmet eden bilgi ve toplumsal cinsiyete duyarlı verileri, sivil toplum aktivistleri, uzmanlar, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılara tek bir platform üzerinden ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanında önemli bir referans kaynağıdır.

CEİM’de hangi bileşenler bulunmaktadır?

E-kütüphane, veri portalı, online eğitim portalı ve uzman havuzu bulunmaktadır.

CEİM E-Kütüphane Nedir?

CEİM E-Kütüphane, hak temelli izlemeye, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve insan haklarına ilişkin verilerin ve yayınların güncel olarak eklendiği ve ilgilenen herkesin bu tür kaynaklara tek bir kanaldan erişebilmesine olanak sağlamak üzere kurulmuştur online bir kütüphanedir.

CEİM E-Kütüphane’ye Nasıl Erişilir?

http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/ adresinden erişim sağlanmaktadır.

CEİM E-Kütüphane Nasıl Kullanılmaktadır?

Detaylı bilgili için kullanım kılavuzu ve tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

CEİM Veri Portalı Nedir?

CEİDizler Projesi kapsamında oluşturulan izleme göstergelerinin verilerine erişilebilen ve bu verileri raporlama ve görselleştirme araçları sunan online bir veri portalıdır.

CEİM Veri Portalı’na Nasıl Erişilir?

http://veriportali.ceid.org.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

CEİM Eğitim Portalı Nedir?

Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izlemeye ilişkin dökümanların ve proje kapsamında hazırlanan eğitim materyallerinin yer aldığı online bir eğitim portalıdır.

CEİM Eğitim Portalı’ndaki online eğitimleri tamamladığımda katılım sertifikası alabilir miyim?

Projemiz kapsamında eğitim sertifikası yalnızca interaktif eğitimlerde verilmektedir.

CEİM Eğitim Portalı’na Nasıl Erişilir?

http://onlineegitim.ceid.org.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

CEİM Uzman Havuzu Nedir?

Cinsiyet eşitliğinin göstergelerle izlenmesi konusunda uzmanları ve bu uzmanlara ihtiyacı olan kuruluşları bir araya getiren online araçtır.

CEİM Uzman Havuzu’na Nasıl Erişilir?

http://uzmanhavuzu.ceid.org.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

Uzman havuzuna dahil olabilir miyim?

Hak temelli izleme ve/ya toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında tecrübe ve eğitim sahibiyseniz özgeçmişinizi cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.