Podcast

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz "(Henüz) Basılmamış Tezleri Konuşuyoruz!" webinar serisi kapsamında Funda Şenol Cantek'in moderatörlüğünde Egem Atik ile "Tanpınar Romanlarında Erkeklik Temsilleri" tezini konuştuk.

CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Gülçin Con Wright ile "Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" raporunu konuştuk.


CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Funda Şenol Cantek, Merin Sever ve Şenay Yılmaz ile "Aynanın Önünde Cımbızın Ucunda" kitabını konuştuk.

CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Cansu Dayan ile "Yoksulluk Çalışmalarının Eksik Boyutları: Sanat Yoksunluğu ve Sanat Yoksulluğu" tezini konuştuk.


CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Rahime Sarıçelik ile "Sabahattin Ali Romanlarında Cinsiyetin İzini Sürmek" tezini konuştuk.

CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Nalan Mumcu ile "Kadın İşçi Olmak: Çezkezköy'de İşçi Sınıfı ve Gündelik Hayatı" tezini konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Benan Koyuncu, Gökçen Karademir, Özgün Biçer ve Sinan Ok ile "Pandemi Sürecinde Ev Halleri"ni konuştuk.

CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Engin Fırat ile "Kadına Karşı Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi" tezini konuştuk.CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Nurhan Yentürk ile "Kamu Harcamalarının İzlenmesi" üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek ve CEİM Koordinatörü Hasan Akcan moderatörlüğünde Selin Akyüz ve Murat Göç-Bilgin ile "Krizde Erkeklik Erkeklikte Kriz" üzerine konuştukCEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Ulaş Bayraktar ile " Kentsel Katılım” üzerine konuştuk


CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Dikmen Yakalı-Çamoğlu ile "Toplumsal Cinsiyetin Ev Hali" üzerine konuştuk.CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Özgün Millioğulları ve Ceyhun Güler ile " Kırılgan Grupların Kriz ile Hemhalliği" üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Ayşe Akın ile "Pandemi Sürecinde Kadın Üreme Sağlığı" üzerine konuştuk.CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Ayşe Gül Yılgör ve Ayşe Gönüllü Atakan ile "Kadın Örgütlenmesi Olarak Kooperatifler” üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Işık Tüzün ile "Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim İçin Eğimde İzleme Çalışmaları" üzerine konuştuk.


CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Ayşe Gündüz Hoşgör, İlknur Yüksel Kaptanoğlu ve Umut Beşpınar ile “Veriden Politikaya Ev İçi Şiddet” üzerine konuştuk.
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.