CEİD Hakkında
CEİD Hakkında

CEİD Hak temelli izlemenin özellikle kadın örgütlerince anlaşılmasına ve bu örgütlerin izleme kapasitelerinin geliştirilmesini misyon edinen projelerin yanı sıra Çocuk ve Erken yaşta zorla evlilikler gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaşmasına yönelik projeler de üstelenmeye devam etmektedir.

2011 yılında kurulan Cinsiyet Eşitliği izleme Derneği, Türkiye’de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi adına aktif çalışan bir örgüttür.

Cinsiyet eşitliği ile ilişkili çeşitli alanlarda, kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren uzman kişilerden oluşan CEİD, Türkiye'de cinsiyet eşitliğine yönelik kamu politikaların geliştirilmesini sağlamak, var olan politikaların etkinliğini ve yaygınlığını arttırmak ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.


Kurulduğu tarihten itibaren toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme çalışmaları yapan CEİD sırasıyla
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi.
  • Türkiye'de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması Ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi ve
  • Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projelerini başarıyla tamamlamıştır.
  • Son olarak, Ocak 2020’de Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve kısa adı CEİD-İzler olan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesinin ikinci aşamasına başlamıştır.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.