Proje Hakkında

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin üçüncü aşaması, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Kısa adı CEİDizler olan Proje; Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanmaktadır.

Projenin Amaçları

Proje; sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak, yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin, politikalarını oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunmalarını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin bir diğer amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için uğraş veren sivil toplum örgütleri, akademi, sendika, kamu yararına çalışan meslek örgütleri, baro ve yerel yönetimler arasında iş birliğini ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmektir.

 

Proje Künyesi

Proje Adı: Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III
Kısa Adı: CEİDizler
Proje Süresi: 42 Ay (1 Eylül 2023-28 Şubat 2027)
Proje İlleri: Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon
Fon Sağlayıcı: Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.


Projenin Hedef Grupları
 • Toplumsal cinsiyet alanında çalışan sivil toplum örgütleri,
 • Hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri,
 • Toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademisyenler,
 • Meslek örgütleri,
 • Sendikalar,
 • Belediyeler, belediyelerin eşitlik birimleri ve kent konseyleri.
CEİD Hakkında

Proje İlleri


Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin ikinci aşaması, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun olmak üzere 9 ilde uygulanmıştır.

Kısa adı CEİDizler olan Proje, cinsiyet eşitliğine odaklanan sivil toplum örgütlerinin gösterge temelli izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak; hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak; yerel yönetimlerin politikalarını oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunmalarını desteklemek ve her alanda cinsiyet eşitliğine ulaşılması için göstergeye dayalı cinsiyet eşitliği izleme yaklaşımının sivil örgütler, yerel yönetimler ve kamu tarafından benimsenmesini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Projenin Amaçları

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin (TCE) anaakımlaştırılması ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla:

 • TCE için geliştirilmiş uluslararası norm ve standartların Türkiye’deki mevzuat, uygulama ve izleme politikalarında içerilmesini desteklemek;
 • TCE ile ilgili sorun alanlarını haritalama çalışmaları ile raporlamak;
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı izleme göstergeleri geliştirerek bağımsız, bilimsel ve anaakımlaştırılmış bir hak temelli izleme stratejisinin Türkiye’de kurumsallaşmasına hizmet etmek;
 • TCE duyarlı hak temelli izleme yoluyla cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmak;
 • TCE’nin gösterge temelli izlenmesi yaklaşımının yaygınlaşması için sivil ve kamu örgütlerinin kendi çalışmalarında bu yaklaşımı desteklemelerini ve benimsemelerini teşvik etmek;
 • Yerelde hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların TCE duyarlı hak temelli izleme kapasitelerini arttırmak;
 • Bu alanda savunuculuk yapacak sivil toplum örgütlerini desteklemek ve
 • Uzun vadede Türkiye’de TCE duyarlı hak temelli izleme yapan geniş bir sivil örgütler ağı oluşturmayı hedeflemek.

Proje Künyesi

Proje Adı: Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II
Kısa Adı: CEİD İzler
Proje Süresi: 36 Ay (2 Ocak 2020-31 Aralık 2022)
Proje İlleri: Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun
Fon Sağlayıcı: Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.


Projenin Hedef Grupları
 • Yerel Eşitlik İzleme Platformları (YEİP),
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli faaliyet gösteren STÖ’ler,
 • Üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademisyenleri ve akademik birimleri,
 • Kamu yararına çalışan meslek örgütleri,
 • Belediyeler ve eşitlik birimleri,
 • Sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birimleri ve uzmanları.
CEİD Hakkında
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.