Eşit Nesiller Derneği Eşit Nesiller Derneği
Şiddetin İzleri
Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Verilerin İzlenmesi için Kapasite Artırma Projesi
İYADER İYADER
Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu
İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.