Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu

Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, akademisyenler ve yerel yönetimlerin eşitlik birimlerinin temsilcilerinden oluşan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, Ulusal Eşitlik İzleme Planı ve Yıllık Raporlama sürecine destek vermek, toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergelerle izleme yaklaşımını yaygınlaştırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve ulusal çapta savunuculuğunu yapmak konusunda aktif rol oynamaktadır.


Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’nun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi!

 

CEİDizler Projesi kapsamında Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu oluşturma çalışmaları, 4 Aralık 2020 Cuma günü toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan akademisyenlerin katılımıyla başladı.

 

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubunda, CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanacak Ulusal Eşitlik İzleme Planı ve Yıllık Raporlama sürecine destek vermek, toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergelerle izleme yaklaşımını yaygınlaştırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve ulusal çapta savunuculuğunu yapmak amacıyla akademi, sivil toplum örgütleri ve belediyelerin eşitlik birimlerini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Ayşegül Yakar Önal, Burcu Yakut Çakar, Canan Koca, Cavidan Soykan, Çağla Ulutaş Ünlütürk, Ezgi Türkçelik, Gül Köksal, Gülriz Uygur, Gülru Göker, İlknur Hacısoftaoğlu, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Kadriye Bakırcı, Kristen Biehl, Mine Tan, Murat Göç-Bilgin, Selin Akyüz, Suncem Koçer, Şahika Yüksel, Şemsa Özar gibi alanın önde gelen akademisyenlerinin bir araya geldiği toplantıya CEİD Yönetim Kurulu üyeleri Gülay Toksöz, Serpil Sancar, Emel Memiş, Hilal Arslan, Gösterge Çalışma Grubu üyeleri Aslıhan Kabadayı ve Oğuzhan Akyıldırım da katılım sağladı.

 

Proje Direktörü Ülker Şener’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gösterge temelli izleme yaklaşımının yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için katılımcıların görüş ve önerileri alınarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğunun nasıl yapılacağı, hangi yol ve yöntemlerin kullanılacağına dair fikir alışverişinde bulunuldu ve öneriler şekillendirildi. Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu oluşturulması çalışmaları önümüzdeki günlerde belediyelerin eşitlik birimleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarla devam edecek. 

 

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.