15 Şubat 2022’de İzmir’de gerçekleştirilen Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantısında, 16 tematik alandaki göstergeler tartışılarak İzmir’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hangi göstergeler ile izleneceğine karar verildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2022

İzmir Eşitlik İzleme Planı Hazırlanıyor

İzmir’de faaliyet yürütmekte olan hak temelli sivil toplum örgütleri, belediyeler, sendikalar, meslek örgütleri ve akademisyenlerden oluşan Yerel Eşitlik İzleme Platformu, çalışmalarına devam ediyor. Platform, İzmir’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durumunu ortaya koyan ve atılması gereken adımlara işaret eden Yerel Eşitlik İzleme Planı’nı hazırlıyor.

 

 

 

14 Şubat 2022’de İzmir'deki proje paydaşlarından İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şubesi, İzmir Kent Konseyi ve Sivil Toplumda Kadın Derneği ile bir araya gelindi. 15 Şubat 2022’de ise İzmir Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 16 tematik alandaki göstergeler tartışılarak İzmir’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hangi göstergeler ile izleneceğine karar verildi. Toplantıya platform bileşenleri olan Bornova Belediyesi, Buca Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Ege Kadın Buluşması Platformu, Eşit Yaşam Derneği, Genç LGBTİ+ Derneği, İzmir Barosu, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu, Ka.Der İzmir Şubesi, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Merkezi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Selçuk Belediyesi, Sivil Toplumda Kadın Derneği, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu, Turuncu Dernek, TümBelSen 1 No’lu Şube, Urla Kadın Dayanışma Derneği ve Yaşar Üniversitesi temsilcileri katılım sağladı.

 

 


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.