İstanbul Yerel Eşitlik İzleme Platformu, birçok sivil örgütün ve yerel yönetimlerin katkısıyla büyüyor ve güçleniyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2021

İstanbul Yerel Eşitlik İzleme Platformu Toplantıları Devam Ediyor

İstanbul Yerel Eşitlik İzleme Platformu, birçok sivil örgütün ve yerel yönetimlerin katkısıyla büyüyor ve güçleniyor.

 

CEİDizler Projesinin önemli adımlarından biri de Proje uygulama illerinde faaliyet gösteren örgütleri bir araya getiren yerel izleme platformlarının oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasıdır. Bu amaçla tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi İstanbul’da da platform toplantılarımız çok sayıda örgütün katılımıyla devam ediyor.

 

16 Mart 2021 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İstanbul Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantısına, İstanbul’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanında çalışan sivil toplum örgütleri, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri ve belediyelerin ilgili birimlerinin temsilcileri katılım gösterdi. İstanbul Yerel Koordinatörü Esen Özdemir ve Proje Direktörü Ülker Şener’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, CEİDizler Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler anlatıldı ve projenin önemli bileşenlerinden biri olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) tanıtıldı. Toplantı İstanbul’daki mevcut durumun değerlendirilmesi, katılımcı örgütlerin deneyimlerinin aktarılması, proje kapsamında atılması gereken adımlar, yürütülmesi planlanan faaliyetler ve İstanbul’a özgü stratejilerin tartışılmasıyla sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.