Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi’nde gün bazlı çalışacak İstanbul İl Koordinatörü arıyoruz. Son başvuru tarihi 22 Aralık Cuma günü.

Yayın Tarihi: 07.12.2023

İş İlanı: İstanbul İl Koordinatörü

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Pozisyonun Tanımı

İstanbul’daki çalışma arkadaşımız, Proje Yöneticisi, Yerellerden Sorumlu Proje Danışmanı, Yerel Çalışmalardan Sorumlu Koordinatör ile birlikte çalışacak ve projenin İstanbul’da yürütülecek faaliyetlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. İstanbul ilinde bulunan hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, yerel düzeyde oluşturulmuş eşitlik birimleri, akademi ve sendikalarla iletişim halinde olacak, proje faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapacaktır. Proje ekibine İstanbul’da gerçekleştirilecek faaliyetler için ildeki paydaşların-hedef grupların katılımını sağlamaya yönelik destek verecektir ve projede gün (kısmi zamanlı çalışma) üzerinden görev alacaktır.

Raporlama

Proje Yöneticisi, Yerel Çalışmalardan Sorumlu Koordinatör

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Proje uygulama ilinde bulunan toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışan örgütlenmeler, hak temelli örgütlenmeler, yerel yönetimler, akademi ve sendikalar ile sürekliliği sağlanmış bir ilişki kurmak, proje faaliyetlerine ilişkin düzenli bilgilendirmeler yapmak,
 • Proje uygulama ilinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin organizasyonuna destek vermek,
 • İhtiyaç durumunda, çalıştığı il dışındaki etkinliklere ve kapasite artırma çalışmalarına katılmak,
 • Proje materyallerinin proje hedef grubuna ulaşması için çalışmalar yapmak,
 • Proje uygulama ilindeki sorunlara ilişkin Proje Direktörünü bilgilendirmek,
 • Projede elde edilen deneyimleri yaygınlaştırma çalışmalarına destek vermek,
 • Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörünün koordinasyonunda il düzeyinde yapılan çalışmaların görünürlüğüne katkı sağlamak.

Profil ve Nitelikler

 • Sosyal bilimler alanında lisans derecesine, toplumsal cinsiyet eşitliği bilgisine ve alanda çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlar, hak temelli örgütler ve yerel yönetimlerle çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve hak temelli izleme konusunda alan bilgisine sahip olmak,
 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen herhangi bir projede çalışma deneyimine sahip olmak,
 • İyi iletişim becerisine ve organizasyon deneyimine sahip olmak,
 • Ekip çalışması deneyimine ve becerisine sahip olmak,
 • Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak,
 • Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak.

Başvuru Şekli

Adayların iki referans bilgisini de içeren Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, konu satırında “İstanbul İl Koordinatörü” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 22.12.2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.