Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere tam zamanlı Yerel Çalışmalar Yetkilisi arıyoruz.

Yayın Tarihi: 03.08.2023

İş İlanı: Yerel Çalışmalar Yetkilisi

Arka Plan

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına hak temelli izleme yoluyla katkı sunmayı amaçlayan “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III” Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Uygulama süresi 42 ay olan projede görev almak üzere, tam zamanlı Yerel Çalışmalar Yetkilisi arıyoruz.

Çalışma yeri: Ankara

Pozisyon: 42 Ay-Tam zamanlı

Başlama Tarihi: 01.09.2023

Pozisyonun Tanımı

Yerel Çalışmalar Yetkilisi, 11 proje ilinde yerel eşitlik izleme planlarının ve savunuculuk stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması sürecini destekleyecektir. 11 ilde gerçekleştirilecek eğitim, çalıştay ve deneyim paylaşım toplantılarının organizasyonlarında ilgili koordinatörlerle birlikte çalışacaktır. Yerel Çalışmalar Yetkilisi, Yerel Çalışmalar Koordinatörüyle birlikte çalışacak ve Gösterge Uzman Grubunun çalışmaları için yerel ve bölgesel düzeyde verilerin toplanması ve kaydedilmesi sürecine dâhil olacaktır. Bu pozisyon Ankara merkezli ve tam zamanlı bir pozisyondur.

Ana Sorumluluklar

 • Proje uygulama illerinde proje paydaşları ve hedef grubu düzeyinde savunuculuk yapılması, paydaşların ve hedef grupların projeye katılımları için politika geliştirilmesi süreçlerinde Yerel Çalışmalar Koordinatörüne destek vermek,
 • Proje uygulama illerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ve atölye çalışmalarının planlanması ve programlarının oluşturulmasında aktif olarak rol almak,
 • İl düzeyinde gerçekleştirilecek Atölye çalışmalarına katılmak, atölye çalışmaları için Yerel Çalışmalar Koordinatörüne ve ilgili uzmanlara destek vermek,
 • İlgili il koordinatörleri ve Yerel Çalışmalar Koordinatörü ile birlikte Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının oluşturulmasını ve/veya geliştirilmesini sağlamak,
 • Proje süresince uygulama illerinde gerçekleştirilecek Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantılarının organizasyonuna ilişkin olarak ilgili koordinatörlerle ve uzmanlarla birlikte çalışmak,
 • Proje uygulama illerine ilişkin bilgilerin. proje ekibine aktarılması ve raporlanması konusunda Yerel Çalışmalar Koordinatörüne destek vermek,
 • Gösterge Uzman Grubu ile birlikte çalışarak, raporların hazırlanması ve gösterge verilerinin güncellenmesi konularında uzmanlara destek vermek,
 • Ulusal İzleme Raporunun tasarım ve basım süreçlerini ilgili koordinatör ve uzmanlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

Beklenen Nitelikler

 • Sosyal bilimler alanında dört yıllık fakülte mezunu olmak (yüksek lisans tercih sebebidir),
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uygulanan projelerde en az 3 yıllık deneyime sahip olmak,
 • Hak temelli izleme konusunda bilgi ve çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlar, hak temelli örgütler ve yerel yönetimlerle çalışma deneyimine sahip olmak (AB proje deneyimi tercih sebebidir),
 • İyi iletişim becerisine ve organizasyon deneyimine sahip olmak,
 • Veri toplama ve raporlama konusunda deneyim sahibi olmak,
 • MS Office programlarına hâkim olmak,
 • İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı dil becerisine sahip olmak,
 • Şehirlerarası seyahat etmeye engeli bulunmamak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak.

Başvuru Şekli

Adayların iki referans bilgisini de içeren Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, konu satırında “Yerel Çalışmalar Yetkilisi” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 18.08.2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.