Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, Faz III'te görev almak üzere tam zamanlı proje asistanı arıyoruz.

Yayın Tarihi: 02.08.2023

İş İlanı: Proje Asistanı

Arka Plan:

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, Faz III Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen bir projedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hak temelli izleme yoluyla gerçekleşmesine katkı sunmayı amaçlayan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Uygulama süresi 42 ay olan projede görev almak üzere tam zamanlı proje asistanı arıyoruz.

 

Çalışma Yeri: Ankara

 

Pozisyon: 42 Ay-Tam zamanlı

 

Başlama Tarihi: 01.09.2023

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 • Proje uygulama süreçlerinde proje ekibine destek sağlamak.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ait toplantı notlarını hazırlamak ve ilgili kişilere iletmek.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen organizasyonların lojistik yönüne ilişkin ayarlamalarda ilgili Koordinatörlere destek olmak.
 • Proje kapsamındaki yazışmaların dosyalamasını ve takibini yapmak. 
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nin faaliyetlerine destek vermek.
 • Proje ofisine ve kullanımına ilişkin ihtiyaçları tespit etmek ve ilgili kişilere iletmek.  
 • Satın alım ve teklif alma süreçlerinde, finansal belgelerin kontrolünde Finans Koordinatörüne destek sağlamak.
 • Dernek yönetimi ve proje yöneticisi tarafından talep edilen, görev ve yetki alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

 

Beklenen Nitelikler ve Kişisel Özellikler:

 • En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak;
 • Toplumsal cinsiyet alanında hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinde en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen herhangi bir projede en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
 • İyi düzeyde bilgisayar ofis sistemi becerisine sahip olmak;
 • Organizasyon ve iletişim kurma becerisine sahip olmak;
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak;
 • İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı dil becerisine sahip olmak;
 • Şehirlerarası seyahat etmeye engeli bulunmamak.

 

Başvuru Şekli: Adayların iki referans bilgisini de içeren İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Proje Asistanı” yazarak 18.08.2023 saat 17.00’a kadar ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci: Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.