Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, gün üzerinden çalışacak Materyal Hazırlama Uzmanı arıyoruz.

Yayın Tarihi: 21.08.2023

İş İlanı: Materyal Hazırlama Uzmanı

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

 

Pozisyonun Tanımı

Materyal Hazırlama Uzmanı, Proje Yöneticisi ve Gösterge Çalışma Grubu ile koordineli çalışacak ve projede üretilen materyallerin hazırlanmasının teknik süreçlerinden sorumlu olacaktır. Eğitim materyalleri ve tematik raporlar hakkında yapılacak çalışmalardan sorumlu olacaktır. Proje süresince toplam çalışma gün sayısı 50’dir.

 

Raporlama: Proje Yöneticisi

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

· Proje kapsamında yayınlanması öngörülen eğitim materyallerinin belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanıp kullanılır hale gelmesini temin etmek,

· Proje kapsamında hazırlanacak tematik raporlarının belirlenen kriterlere-yönergeye uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak; raporların zamanında tamamlanması için gerekli koordinasyonu sağlamak; yazarlar ve süpervizörlerle ilişkileri yürütmek; raporların yayına hazır hale gelmesine kadar geçen süreci yönetmek,

· Materyallerin online eğitim modülüne dönüştürülme sürecini koordine etmek,

· Materyallerin tanıtım ve yaygınlaştırılması çalışmalarına destek olmak.

 

Profil ve Nitelikler

· Sosyal bilimler alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak (doktora yapmış olmak tercih sebebidir)

· Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bilgi ve deneyimine sahip olmak

· Eğitim materyali hazırlama, gözden geçirme konusunda deneyime sahip olmak

· Tematik alanlarda raporlama yapma konusunda deneyime sahip olmak

· Bilginin yaygınlaştırılması, savunuculuk faaliyetleri konularında bilgi ve deneyime sahip olmak

· Sivil toplum örgütü çalışma deneyimine sahip olmak

· İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı dil becerisine sahip olmak

· Bilgisayar ofis programları bilgisine ve deneyimine sahip olmak

· Ekip çalışmasını sevmek

 

Başvuru Şekli

Adayların iki referans bilgisini de içeren Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, konu satırında “Materyal Hazırlama Uzmanı” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 13.09.2023 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.