Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, Eğitim Materyali Süpervizörü arıyoruz.

Yayın Tarihi: 20.09.2023

İş İlanı: Eğitim Materyali Süpervizörü

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. 1 Eylül 2023’de başlayan ve uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından 4 alanda eğitim materyalleri hazırlanacaktır. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu materyaller kullanılacaktır.

Eğitim materyali hazırlanacak başlıklar şunlardır:

 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Okur-Yazarlığı ve Veri Görselleştirmesi
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Analizi
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Savunuculuk
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Vaka ve Dava İzleme

Süpervizör hazırlanan materyalin, CEİD tarafından hazırlanan şablona ve projenin amaçlarına uygunluğu bakımından değerlendirecektir. Eğitim materyalleri Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) e-kütüphanede paylaşılacaktır.

 

Görev ve Sorumluluklar

Süpervizörün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Yazarların, proje uzmanları tarafından hazırlanan şablona uygun, projenin amaçları ve hedeflerine katkıda bulunan bir biçimde eğitim materyalini hazırlamalarına katkı sunmak,
 • Bunun için gerektiğinde yazarlarla ve proje ekibinden konu uzmanlarının katılımıyla toplantılar yapmak,
 • Eğitim materyaline geri bildirimde bulunmak ve nihai halini almasına katkı sağlamaktır.

 

Uzman Profili

 • Toplumsal cinsiyete duyarlı veri, veri görselleştirilmesi ve veri analizi konularında uzmanlaşmış olmak,
 • İzleme çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyime sahip olmak,
 • Ekip ile çalışma deneyimine sahip olmak,
 • İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olması gerekmektedir.

 

Başvuru Şekli

Başvuru yapacak kişilerin Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini 09.10.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.