Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere tam zamanlı Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörü arıyoruz.

Yayın Tarihi: 03.08.2023

İş İlanı: Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörü

Arka Plan

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına hak temelli izleme yoluyla katkı sunmayı amaçlayan “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III” Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Uygulama süresi 42 ay olan projede görev almak üzere, tam zamanlı Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörü arıyoruz.

Çalışma yeri: Ankara

Pozisyon: 42 Ay-Tam zamanlı

Başlama Tarihi: 01.09.2023

Pozisyonun Tanımı

Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörü, genel olarak projenin iletişiminden, görünürlüğünden ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin gösterge temelli izlenmesi yaklaşımının teşvik edilmesine ilişkin faaliyetlerden sorumlu olacaktır. Koordinatör, iletişim ve görünürlük planı geliştirmekten ve eylemleri gerçekleştirmek için personeli desteklemekten sorumlu olacaktır. Sosyal medya kanalları ve web sitesi güncellemeleri Koordinatör tarafından yürütülecektir. CEİM (Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi) tanıtım faaliyetlerine, eylemlerinin tanıtımı ve görünürlüğü için hedef grupların desteklenmesine ve hibe programı faydalanıcılarının faaliyetlerine destek verilecektir.

Ana Sorumluluklar

 • · Proje çıktılarının tanıtımı için yeni ve yaratıcı kanallar öngörmek ve var olanların etkinliğini sağlamak;
 • Savunuculuk, iletişim ve görünürlük planını hazırlayıp hayata geçirilmesini sağlamak;
 • Proje iletişim listelerini oluşturmak (kişi, kurum, medya, vb);
 • Proje faaliyetlerinde ve çıktılarında AB görünürlük kurallarının uygulanmasını sağlamak;
 • İletişim faaliyetleri ile ilgili satın alımlarda, ilgili proje personelleri ile çalışmak;
 • Tanıtım malzemelerinin üretimini takip etmek;
 • İki ayda bir dijital olarak yayınlanan Gazete CEİD’in tasarımı ve içeriği için proje ekibi ile birlikte çalışmak; Gazete CEİD’i yaygınlaştırmak;
 • Proje web sitesini güncel tutmak ve haber girişlerini yapmak;
 • Firma ile koordineli çalışarak sosyal medya hesaplarını yönetmek;
 • Proje faaliyetleri ve çıktıları hakkında düzenli olarak bilgi üretmek, ilgili kişi/kurumlara iletmek, medya da yaygınlaştırma çalışmaları yapmak;
 • Proje iletişim faaliyetlerine ilişkin raporlama yapmak (web sitesi, sosyal medya vb. istatistikleri);
 • Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının çalışmalarının tanıtımı ve görünürlüğünü sağlamada yardımcı olmak.

Beklenen Nitelikler

 • Dört yıllık fakülte mezunu olmak (yüksek lisans tercih sebebidir),
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uygulanan projelerde en az 3 yıllık deneyime sahip olmak,
 • Hak temelli izleme konusunda bilgi ve çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Ağ geliştirme, iletişim ve görünürlük faaliyetlerine ilişkin deneyimli olmak (AB proje deneyimi tercih sebebidir),
 • Web sitesi ve sosyal medya yönetimi, içerik geliştirme alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Bilginin yaygınlaştırılmasına ilişkin yeni teknolojileri kullanmak ve takip etmek,
 • MS Office programlarına hakim olmak,
 • Görselleştirme araçlarını kullanma bilgisine sahip olmak, özellikle veri görselleştirme alanında,
 • İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı dil becerisine sahip olmak,
 • Şehirlerarası seyahat etmeye engeli bulunmamak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak.

Başvuru Şekli

Adayların iki referans bilgisini de içeren Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, konu satırında “Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörü” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 18.08.2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.