Yönetim Kurulu
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.