'8 Mart, 8 Veri, 8 Adım'

Yayın Tarihi: 12.03.2021

Yaşasın 8 Mart

8 Mart, 8 Veri, 8 Adım 

1. HERKES İÇİN İNSANA YARAŞIR İŞ

2. HERKESE EŞİT EĞİTİM HAKKI

3. KARAR MEKANİZMALARINA EŞİT KATILIM

4. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ UYGULA

5. EŞİT KENT HAKKI

6. ÇOCUK YAŞTA, ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLERE SON!

7. EŞİTLİK HERKES İÇİN

8. HAYATIN HER ALANINDA EŞİTLİK


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.