Türkiye, 2020 İnsani Gelişme Raporu’nda yayımlanan İnsani Gelişme Endeksi’nde “çok yüksek insani gelişme” kategorisindeki yer alırken Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi'nde geride kaldı! Bunun nedenleri arasında başta gelen husus, cinsler arasındaki ekonomik dengesizliktir. Türkiye'de kişi başına GSMH, erkeklerde kadınların iki katından fazladır.

Yayın Tarihi: 13.01.2021

UNDP Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi 2019 Yayımlandı!


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.