CEİDizler Projesi kapsamında uygulama illerinde faaliyet gösteren örgütleri bir araya getiren yerel izleme platformları toplantıları tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi Trabzon’da da sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2021

Trabzon’da Yerel Eşitlik İzleme Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon Yerel Eşitlik İzleme Platformu, sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin katkısıyla büyüyor.

 

CEİDizler Projesi kapsamında uygulama illerinde faaliyet gösteren örgütleri bir araya getiren yerel izleme platformları toplantıları tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi Trabzon’da da sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla devam ediyor.

 

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantısına, Trabzon’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanında çalışan sivil toplum örgütleri, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri ve belediyelerin ilgili birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantı Trabzon’daki mevcut durumun değerlendirilmesi, katılımcı örgütlerin deneyimlerinin aktarılması, proje kapsamında atılması gereken adımların tartışılmasıyla sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.