Online uluslararası seminerlerin ilkini 13 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirdik. Ermira Lubani ile sivil toplum örgütlerinin izleme aracı olarak kullanımına yönelik 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme' başlığını ele aldığımız webinarın moderatörlüğünü Emel Memiş üstlendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2021

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Webinarımızı Gerçekleştirdik

Online uluslararası seminerlerin ilkini 13 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirdik. Ermira Lubani ile sivil toplum örgütlerinin izleme aracı olarak kullanımına yönelik 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme' başlığını ele aldığımız webinarın moderatörlüğünü Emel Memiş üstlendi.

Webinarımız CEİD adına Gülay Toksöz’ün konuşması ve Ülker Şener’in CEİDizler Projesi sunumu ile başladı. Ardından, UN Women’ın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusunda Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Program Uzmanı olan Ermira Lubani, bu alanda izlenen yollar, karşılaşılan zorluklar, iyi örnekler, elde edilen kazanımlar ve öğrenilenlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ermira Lubani’nin sunumunun ardından Emel Memiş’in moderatörlüğünde katılımcıların soruları ve katkıları alındı.

Toplumsal cinsiyete duyarlı izleme yapan örgütlerle projemizin çıktılarını paylaşmak ve birbirimizin deneyimlerinden öğrenmek amacıyla hayata geçirdiğimiz seminer serimiz önümüzdeki aylarda da devam edecek.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.