Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından hazırlanan rapora göre, hem siyasette hem de diğer alanlarda kadınların katılım oranı AB ortalamalarının gerisinde! Türkiye'de %17 olan milletvekili oranı AB ortalamasında %30. Bakanlıkların üst düzey bürokratları arasında kadın oranı ülkemizde %8 iken AB ortalaması %42.

Yayın Tarihi: 05.12.2020

Siyasal Kararlara Katılım Göstergeleri Yeterli Değil!


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.