Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile 4 Mayıs 2021 Salı günü bir araya gelerek CEİDizler Projesi kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine konuştuk.

Yayın Tarihi: 04.05.2021

Sivil Toplum Örgütleriyle İş Birliklerimiz Güçleniyor

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile 4 Mayıs 2021 Salı günü bir araya gelerek CEİDizler Projesi kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine konuştuk.

 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya TESEV’den Özge Aktaş Mazman, Bürge Elvan Erginli ve Gizem Fidan katılırken CEİD’den Ülker Şener, Hilal Arslan, Hasan Akcan, Yeliz Dede, Nihal Çarıkçı ve Bengin İnanç katıldı.

 

TESEV’in Kent 95 Projesi kapsamında hazırladığı, yerel yönetimlerin çocuğa yönelik mevcut hizmetleri izlemelerini ve planladıkları hizmetlere yönelik strateji geliştirmelerini kolaylaştıran bir araç olarak tasarladığı interaktif platformun tanıtımıyla başlayan toplantı, Kent95 Projesi kapsamında üretilen verilerin CEİM Veri Portalı’na eklenmesi, ortak izleme göstergeleri üzerine çalışılması ve deneyim paylaşımı toplantılarının düzenlenmesi gibi iş birliklerinin tartışılması ile sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.