Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İş Yaşamı Atölyemizi Tez-Koop-İş Sendikası ile birlikte 06 Ekim 2022’de Ankara’da gerçekleştirdik.

Yayın Tarihi: 06.10.2022

Sendika Atölyemizi Gerçekleştirdik

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İş Yaşamı Atölyemizi Tez-Koop-İş Sendikası ile birlikte 06 Ekim 2022’de Ankara’da gerçekleştirdik.

Tez-Koop-İş Sendikası üyeleri ve işyeri temsilcilerinin katılım sağladığı atölye, CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün çalışma yaşamında kadının durumunu tarihsel olarak aktardığı açılış konuşması ile başladı. CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener, gerçekleştirdiği proje sunumunda sendikalar ile çalışmanın önemine değindi. CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, “Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı sunumunda uluslararası belgeler ve kadın hakları, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği veri ve göstergeleri konularını ele aldı. ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise, “Şiddet ve Tacizden Arınmış Bir Çalışma Hayatı” başlıklı sunumuyla, ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin ve 206 sayılı tavsiye kararının içeriğini ve önemini aktardı. Ardından Tez-Koop-İş Sendikası Eğitim, Basın ve Yayın Uzmanı Merve Demirkıran, “Tez-Koop-İş Sendikası’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Dönük Çalışmaları”nı sundu ve işyeri temsilcilerinin de katılımıyla iyi örnekler paylaşıldı.

Atölyenin öğleden sonraki oturumunda, grup çalışmaları gerçekleştirildi. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yaşamı Yaratma: İzleme Göstergeleri Üzerine Çalışma” başlıklı çalışma ile işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenebileceği göstergeler tartışıldı ve grup sunumları gerçekleştirildi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.