CEİDizler Projesi’nin yeni uygulama illerinden biri olan Mersin’deki faaliyetlerimiz proje tanıtım toplantısıyla başladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2020

Mersin’de Proje Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

CEİDizler Projesi’nin yeni uygulama illerinden biri olan Mersin’deki faaliyetlerimiz proje tanıtım toplantısıyla başladı.

 

16 Kasım 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Mersin’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, belediyeler ve sendikalardan temsilciler katılım sağladı. Proje paydaşlarının tanışmasıyla başlayan toplantı, Proje Direktörü Ülker Şener’in CEİDizler Projesi hakkında detaylı bilgi aktaran sunumuyla devam etti. CEİDizler Projesi ve Mersin’de kurulacak Yerel Eşitlik İzleme Platformu’na ilişkin paydaşların soru, katkı ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Mersin’deki faaliyetlerimiz platform toplantıları ve eğitimlerle devam edecek.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.