Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2020" raporu yayımlandı. 190 ülkede kadınların ekonomik fırsatlarını etkileyen yasa ve düzenlemelerin analiz edildiği rapora göre, dünya genelinde kadınlar erkeklerin yasal haklarının dörtte üçüne sahipler.

Yayın Tarihi: 29.01.2021

Kadınlar, İş Dünyası Ve Hukuk 2020 Raporu Yayımlandı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.