Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanan "Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" animasyonu yayınlandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2022

Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Animasyonu


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.