04 Kasım 2022'de İstanbul'da, 08 Kasım 2022’de Mersin’de ve 09 Kasım 2022’de Adana’da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantılarında Kadın Danışma Merkezlerinde kullanılan formlar üzerine çalıştık.

Yayın Tarihi: 09.11.2022

KDM Formları İçin Toplandık

04 Kasım 2022'de İstanbul'da, 08 Kasım 2022’de Mersin’de ve 09 Kasım 2022’de Adana’da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantılarında Kadın Danışma Merkezlerinde kullanılan formlar üzerine çalıştık. CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantılarda, Kadın Danışma Merkezlerinde kullanılan formların nasıl yapılandırılması gerektiğine dair tartışmalar yürüttük.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.