CEİDİzler Projesi kapsamında, Deneyim Paylaşımı Toplantılarımızın üçüncüsünü 30 Eylül-01 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirdik. 30 Eylül 2021 Perşembe günü YANINDAYIZ Derneği'ni konuk ederek İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi çalışmalarını dinledik. 01 Ekim 2021 Cuma günü ise dokuz proje ilimizde gerçekleştirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Gösterge Temelli İzleme Eğitimlerini değerlendirdik ve gelecek dönem faaliyetlerimizi tartıştık.

Yayın Tarihi: 01.10.2021

III. Deneyim Paylaşımı Toplantımızı Gerçekleştirdik

Yerel Eşitlik İzleme Platformları bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Deneyim Paylaşımı Toplantılarımızın üçüncüsünü 30 Eylül-01 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak tamamladık. III. Deneyim Paylaşımı Toplantısı’nın ilk gününde YANINDAYIZ Derneği Genel Sekreteri Dilruba Memişoğlu Işıklar ve Proje ve Operasyonlar Koordinatörü Irmak Çil Arslan tarafından YANINDAYIZ Derneği’nin amaçları, çalışma alanları, faaliyetleri ve özellikle İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne ilişkin sunum gerçekleştirildi.

 

01 Ekim 2021 Cuma günü ise Adana, Ankara, Gaziantep, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun ve Trabzon’da gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Gösterge Temelli İzleme Eğitimleri değerlendirildi. Proje illerinde gerçekleştirilecek atölyeler ve belediyelere yönelik eğitimlere ilişkin detayların aktarıldığı toplantıda Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının faaliyetleri ve geleceği üzerine de tartışmalar yürütüldü.

 

İzleme yapan örgütlerin ve Yerel Eşitlik İzleme Platfomlarının deneyimlerini aktarmaları ve gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen deneyim paylaşımı toplantıları CEİDizler Projesi kapsamında önümüzdeki aylarda da devam edecek.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.