Gaziantep Yerel Eşitlik İzleme Platformu, 30 Aralık 2021 Perşembe günü toplantı gerçekleştirdi. Paydaş kurumlardan 23 kişinin katılım sağladığı toplantıda, Gaziantep Yerel Eşitlik İzleme Planı üzerinde çalışıldı ve platformun sekretaryası oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2021

Gaziantep Yerel Eşitlik İzleme Platformu, Plan Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep Yerel Eşitlik İzleme Platformu, 30 Aralık 2021 Perşembe günü toplantı gerçekleştirdi. Paydaş kurumlardan 23 kişinin katılım sağladığı toplantıda, Planlama Atölyesi’nde seçilen ve bir önceki toplantıda gündeme alınan üç tematik alanla ilgili elde edilebilecek veriler paylaşıldı ve bu alanlarla bağlantılı olan diğer tematik alanlar da Gaziantep Yerel Eşitlik İzleme Planı’na eklendi. Toplantıda ayrıca platformun sekretaryası da oluşturuldu.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.