CEİDizler ve ÇEZE projelerimiz kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, yayınlar, webinarlar Gazete CEİD'in Aralık Sayısında.

Yayın Tarihi: 04.01.2021

Gazete CEİD Aralık Sayısı Yayımlandı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.