Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yer verdiğimiz Gazete CEİD'in 20. sayısı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2022

Gazete CEİD 20. Sayı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.