2022 Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yer verdiğimiz Gazete CEİD'in 17. sayısı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2022

Gazete CEİD 17. Sayı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.