2022 Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yer verdiğimiz Gazete CEİD'in 16. sayısı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2022

Gazete CEİD 16. Sayı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.