2022 Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yer verdiğimiz Gazete CEİD'in 15. sayısı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2022

Gazete CEİD 15. Sayı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.