Koronavirüs’ün sebep olduğu salgın hastalığın dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, bulaşıcı hastalıkların tedavisi konusunda önemli çalışmalar yapmış fakat bu çalışmaları göz ardı edilerek, sadece hemşirelik mesleğine kazandırdığı değer ile ünlenen Florance Nightingale’i analım istedik.

Yayın Tarihi: 08.04.2020

Florance Nightingale: Müşfik Bir Hemşire Ve Bir İstatistik Dehası

"Eğer gözlem yapamıyorsanız hemşire olmaktan vazgeçin."

Modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen, adına dünyanın ilk modern sivil hemşire okulunun açıldığı Florence Nightingale, 1820'de doğdu. Yaptığı çalışmalarla Viktorya dönemi İngiltere’sinde itibarsız ve alt sınıflara özgü bir meslek olarak görülen hemşireliğe itibar kazandırdı. Latince, Yunanca, İtalyanca, Fransızca gibi dilleri bilmenin yanı sıra yüksek düzeyde bir matematik ve tarih bilgisine sahipti. Kırım Savaşı sırasında beraberindeki 38 hemşireyle İstanbul'a, Selimiye'ye gelerek savaşta yaralanan askerlerin tedavisinde etkin rol üstlendi. Açlık ve hijyen koşullarının yokluğu sebebiyle basit yaralanmaların bile ölümle sonuçlandığı Selimiye'de kanalizasyon ve havalandırma sisteminin yenilenmesini sağlayarak ölüm oranını %52'den %20'ye düşürmeyi başardı.

Bulaşıcı hastalığı olan hastaların tecrit edilmeleri, çapraz bulaşmaların önlenmesi, yiyeceklerin steril koşullarda hazırlanması, insan atıkları ve tıbbi atıkların uygun biçimde yok edilmesi Nightingale'in Selimiye’deki çalışmaları sonucu hayata geçirildi.

Aldığı matematik eğitimini mesleğine uyarlayarak, çalıştığı hastanelerdeki sağlık sorunlarının verilerini biriktirmeye ve istatistiksel analizini yapmaya yöneldi. İstatistiki analizleri, birçok kişinin hastanelere başvurma sebepleri olan hastalıklardan değil, hastane ortamında yakalandıkları tifüs, kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan öldüklerini ortaya koydu.

Fakat onun yaşadığı dönemde bir kadının fen bilimleri alanında bu türden iddialı çalışmalar yapması hoş karşılanmıyordu. Bu önyargıyı aşabilmek ve Kraliçe Victoria'yı ikna edebilmek için 830 sayfalık bir rapor hazırladı. Hastaların ölüm sıklıklarını ve sebeplerini gösteren grafikler oluşturdu. Salgın hastalıkları ve kötü yaşam koşullarını, açlığı önlemek için dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım kampanyaları örgütledi. Kadınların işgücüne katılımını teşvik etti.

Bu ve benzeri çalışmaları sayesinde 1858'de Royal Statistical Society'nin ilk kadın üyesi seçildi. 1907'de daha önce hiçbir kadına verilmemiş liyakat nişanıyla ödüllendirildi.

1910'da hasta tedavi ederken yakalandığı ve uzun hayatı boyunca onu çok hırpalayan Kırım Ateşi sonucu öldü. Doğum günü tüm dünyada uluslararası hemşireler günü olarak kutlanıyor.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.