Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık aşamasında olan Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerinin yetkilileriyle buluşup bilgiler paylaştık, sürecin planlamasına yönelik verimli çalışmalar yaptık.

Yayın Tarihi: 12.05.2022

Eskişehir’de Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıkları

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatı olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Avrupa’da yerel ve bölgesel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla 2006 yılında ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı’nı hazırlayarak, üyelerinin imzasına sunmuştur.

Şartın gereklerinden biri de tarafların Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) hazırlamasıdır.

 

CEİD, CEMR’in YEEP hazırlama rehberinde sunduğu önerileri ve yapılmış diğer çalışmalardan edinilen bilgileri, plan hazırlama aşamasında olan belediyelerle paylaşmaktadır. 

Bu kapsamda, 12 Mayıs 2022 tarihinde YEEP hazırlık aşamasında olan Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerinin yetkilileriyle buluşup bilgiler paylaştık, sürecin planlamasına yönelik verimli çalışmalar yaptık.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.