CEİDizler Projesi kapsamında Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasından 20 eşitlik biriminin katılımıyla hazırlanan Eşitlik Birimi Raporu’nun çıktılarını yine eşitlik birimi temsilcileriyle birlikte tartıştık.

Yayın Tarihi: 17.02.2021

Eşitlik Birimleriyle Bir Araya Geldik

CEİDizler Projesi kapsamında Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasından 20 eşitlik biriminin katılımıyla hazırlanan Eşitlik Birimi Raporu’nun çıktılarını yine eşitlik birimi temsilcileriyle birlikte tartıştık.

 

CEİDİzler Projesi’nin temel amaçlarından biri, merkezi ve yerel düzeyde üretilen hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını ortaya koyan izleme göstergeleri geliştirmek ve eşitliği sağlamak için oluşturulmuş yapılarla birlikte çalışarak iş birliği ortamı yaratmaktır. Bu kapsamda, eşitliği sağlamak için oluşturulmuş mekanizmaların başında gelen eşitlik birimleriyle Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasında mevcut durumu ortaya koymayı amaçlayan görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerden elde edilen bilgi ve izlenimlerle hazırladığımız Eşitlik Birimleri Raporu’nu 17 Şubat Çarşamba günü yine eşitlik birimi temsilcileriyle bir araya gelerek tartıştık.

 

Çok sayıda eşitlik birimi temsilcisinin katıldığı toplantıda, katılımcılar mevcut durumla ve raporla ilgili fikirlerini dile getirerek raporun daha kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine katkı sağladırlar. Toplantı CEİDizler Projesi kapsamında eşitlik birimleriyle oluşturulacak iş birliklerinin tartışılmasının ardından sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.