CEİDizler Projesi kapsamında üç ayrı dönemde online olarak gerçekleştirilecek olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gösterge Temelli İzleme Eğitici Eğitimlerinin ilki Kasım ayında tamamlanmıştı. Eğitimlerin ikinci dönemi 07 Aralık Pazartesi günü başladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2020

Eğitici Eğitimlerimizin İkinci Dönemi Başladı

CEİDizler Projesi kapsamında üç ayrı dönemde online olarak gerçekleştirilecek olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gösterge Temelli İzleme Eğitici Eğitimlerinin ilki Kasım ayında tamamlanmıştı. Eğitimlerin ikinci dönemi 07 Aralık Pazartesi günü başladı.

 

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramları’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Normlar, Standartlar’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Stratejiler ve Politikalar’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri ve Göstergeler’, ‘Gösterge Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Politikaları ve Teknikleri, Planlama ve Savunuculuk’, ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme’ başlıklarının ele alındığı iki haftalık eğitime sivil toplum örgütleri, barolar, sendikalar, meslek örgütleri, akademi ve belediyelerin eşitlik birimleri gibi toplumsal cinsiyet eşitliği temelli çalışmalar yapan kurumlardan 49 kişi katıldı. İki hafta sürecek ikinci dönem eğitiminin ardından Ocak ayında başlayacak üçüncü dönem eğitimimizle yeni eğiticiler yetiştirmeye devam edeceğiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.