CEİDizler Projesi kapsamında üç ayrı dönemde online olarak gerçekleştirilecek olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gösterge Temelli İzleme Eğitici Eğitimlerinin ilki 26 Ekim Pazartesi günü başladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2020

Eğitici Eğitimlerimiz Başladı

CEİDizler Projesi kapsamında üç ayrı dönemde online olarak gerçekleştirilecek olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gösterge Temelli İzleme Eğitici Eğitimlerinin ilki 26 Ekim Pazartesi günü başladı. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, barolar, meslek örgütleri, akademi ve belediyelerin eşitlik birimleri gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli çalışmalar yapan çeşitli örgütlerden 31 kişinin katılım sağladığı ilk dönem eğitimi iki hafta sürecek..

Bu eğitimler süresince temel kaynak olarak kullanılmak üzere Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Dr. Evra Çetin, Prof. Dr. Zeynep Alemdar, Prof. Dr. Serpil Sancar, Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, , Prof. Dr. Ayça Kurtoğlu, Dr. Gökçe Bayrakçeken, Dr. Ulaş Bayraktar, Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal tarafından 5 ayrı başlıkta eğitim materyali hazırlandı. Adı geçen uzmanlar tarafından, bu eğitim materyalleri temel alınarak verilecek eğitimler sonunda seçilecek CEİDizler eğitmenleri, 9 proje ilinde, yerel yönetimlerden, stk’lardan, akademiden, meslek örgütlerinden, sendikalardan ve diğer hak temelli örgütlerden katılımcılara toplumsal cinsiyet eşitliği temelli yaygın izleme eğitimleri verecekler.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramları’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Normlar, Standartlar’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Stratejiler ve Politikalar’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri ve Göstergeler’, ‘Gösterge Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Politikaları ve Teknikleri, Planlama ve Savunuculuk’ ve ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme’ başlıklarını taşıyan eğitim materyalleri yakın bir tarihte CEİM E-Kütüphane üzerinden online erişime açılacak.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.