CEİDİzler Projesi kapsamında izleme yapan sivil toplum örgütlerinin deneyimlerini aktardıkları deneyim paylaşımı toplantısı, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Gösterge Temelli İzleme yaklaşımının anlatılması ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nde (CEİM) yer alan E-Kütüphane ve Veri Portalı’nın tanıtılmasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2021

Deneyim Paylaşımı Toplantısı Sona Erdi

CEİDİzler Projesi kapsamında izleme yapan sivil toplum örgütlerinin deneyimlerini aktardıkları deneyim paylaşımı toplantısı, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Gösterge Temelli İzleme yaklaşımının anlatılması ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nde (CEİM) yer alan E-Kütüphane ve Veri Portalı’nın tanıtılmasıyla sona erdi.

8 Ocak Cuma günü ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün’ün ERG’nin çalışma alanları, amaçları, yararlandıkları izleme metodolojileri, izleme yaparken karşılaştıkları sorunlar ve izlemenin yarattığı etkiler üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı sunumuyla ilk günü tamamlanan deneyim paylaşımı toplantısı, 9 Ocak Cumartesi günü CEİD üyesi ve Uzmanı Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu’nun CEİDizler Projesinin İzleme Yaklaşımını anlatması ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi Koordinatörü Dr. Hasan Akcan’ın CEİM E-Kütüphane ve Veri Portalı’nı diğer örgütlere tanıtmasıyla tamamlandı.

CEİDizler projesi kapsamında, izleme yapan örgütlerin deneyimlerini birbirlerine aktarmaları ve toplumsal cinsiyete duyarlı izleme yaklaşımının diğer örgütlerin çalışma alanlarına da aktarılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen deneyim paylaşımı toplantıları önümüzdeki aylarda da devam edecek.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.