CEİDizler Projesi kapsamında Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu oluşturma çalışmalarımız toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanlarında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2021

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu Toplantılarımız Sivil Örgütlerinin Katılımıyla Devam Ediyor

CEİDizler Projesi kapsamında Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu oluşturma çalışmalarımız toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanlarında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla devam ediyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantısına Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Yanındayız Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Hrant Dink Vakfı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Çalışmaları Kurulu, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği, KAOS-GL ve Eşitiz Kadın Grubu gibi önemli sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinden çok sayıda temsilci katıldı.

Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gösterge temelli izleme yaklaşımının yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için katılımcıların görüş ve önerileri alınarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğunun nasıl yapılacağı, hangi yol ve yöntemlerin kullanılacağına dair fikir alışverişinde bulunuldu ve öneriler şekillendirildi.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında izleme yapan kurumlar, örgütler, uzmanlar, akademisyenler ve yerel yönetimlerin eşitlik birimleri temsilcilerinden oluşan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sistematik ve sürekli izlenmesini yaygınlaştırmayı amaçlayan bir yapı olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantılarımıza önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.