Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü Ankara'da toplandı. Toplantıda beden politikaları ve adalete erişim konuları ele alındı. 

Yayın Tarihi: 19.12.2022

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu Toplandı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü Ankara'da toplandı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Başkent Üniversitesi, Eşit Nesiller Derneği, HÜKSAM, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği,  İzmir Barosu, Uçan Süpürge Vakfı ve Ufuk Üniversitesi temsilcilerini bir araya getiren toplantıda beden politikaları ve adalete erişim konuları ele alındı. CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener'in savunuculuk hedefleri üzerine sunuşunun ardından, beden politikaları ve adalete erişim başlıklarında savunuculuk hedefleri üzerine grup çalışmaları yapıldı. Toplantı, grup sunumlarıyla sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.