CEİDizler Projesi kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı gösterge temelli izleme yaklaşımını yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.06.2021

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu Bir Araya Geldi

CEİDizler Projesi kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı gösterge temelli izleme yaklaşımını yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla bir araya geldi.

 

25 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleştirilen Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantısı, Proje Direktörü Ülker Şener’in proje kapsamında yürütülen faaliyetlere ve cinsiyet eşitliği izleme grubundan beklenenlere ilişkin sunumuyla başladı. Prof Dr. Serpil Sancar’ın CEİDizler Projesinin en önemli çıktılarından biri olan Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu’nun detaylarını paylaştığı toplantı, yıllık rapora ve birlikte atılacak adımlara ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında izleme yapan kurumlar, örgütler, uzmanlar, akademisyenler ve yerel yönetimlerin eşitlik birimleri temsilcilerinden oluşan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sistematik ve sürekli izlenmesini yaygınlaştırmayı amaçlayan bir yapı olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantılarımıza önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.