Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesinin ilk Yönlendirme Komitesi Toplantısı 8 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2020

CEİDizler Projesinin İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesinin ilk Yönlendirme Komitesi Toplantısı 8 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ocak 2020’de uygulanmaya başlanan CEİDizler Projesinin tanıtıldığı ve proje faaliyetlerinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Eşitlik İzleme Kadın Grubu (Eşitiz) ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan temsilciler katıldı.

Projenin başlangıcından itibaren kaydedilen ilerleme ve sonraki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin detaylandırıldığı toplantı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında akademik ve hak temelli çalışmalar yapan kurumları bir araya getirmesi, bu alandaki dayanışmayı güçlendirmesi bakımından önemliydi. Bu kurumların temsilcileri, toplantıda, sadece CEİDizler projesinin daha güçlü ve yaygın bir etki yaratabilmesi için önerilerini sıralamakla kalmadılar. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu alandaki uygulamaların, hak ihlallerinin izlenmesi, mevzuatın dönüştürülmesi için politikalar üretilmesi konusunda kendi çalışmalarını anlatıp, bundan sonraki süreçte CEİDizler projesine nasıl katkı sağlayabilecekleri ve kendi çalışmaları için projenin uzman kadrosundan nasıl destek alabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.