CEİDİzler Projesi kapsamında izleme yapan sivil toplum örgütlerinin deneyimlerini aktardıkları Deneyim Paylaşımı Toplantılarının ilki, 8 Ocak Cuma günü Eğitim Reformu Girişimi ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2021

CEİDİzler Projesi’nin İlk Deneyim Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi

CEİDİzler Projesi kapsamında izleme yapan sivil toplum örgütlerinin deneyimlerini aktardıkları Deneyim Paylaşımı Toplantılarının ilki, 8 Ocak Cuma günü Eğitim Reformu Girişimi ile gerçekleştirildi.

 

CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Toksöz ve ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener’in Proje tanıtımı ve ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün’ün ERG’nin çalışma alanları, amaçları, yararlandıkları izleme metodolojileri, izleme yaparken karşılaştıkları sorunlar ve izlemenin yarattığı etkiler üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı sunumuyla devam etti.

 

Proje illerindeki sivil toplum örgütleri, belediyeler, sendikalar, meslek örgütleri ve akademiden çok sayıda kişinin katıldığı toplantının ilk günü, katılımcıların izlemeye ilişkin sorularının cevaplanması, görüşlerinin ve önerilerinin alınmasıyla tamamlandı. Deneyim Paylaşımı Toplantısı, 9 Ocak Cumartesi günü toplumsal cinsiyete duyarlı gösterge temelli izleme yaklaşımının anlatılacağı ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nde yer alan e-kütüphane ve veri portalının tanıtımının yapılacağı oturumla devam edecek.

 

İzleme yapan örgütlerin deneyimlerini aktarmalarını ve toplumsal cinsiyete duyarlı gösterge temelli izleme yaklaşımının yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Deneyim Paylaşımı Toplantıları önümüzdeki aylarda da sürecek.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.