Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Göstergelerle İzlemeyi amaçlayan CEİDizler projesi bir yandan izlerken diğer yandan da izleniyor. Proje uygulama illerindeki mevcut durumun değerlendirilmesi ve illere özgü stratejilerin geliştirilmesi amacıyla Bağımsız İzleme Uzmanı Sunay Demircan tarafından yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2021

CEİDizler Projesi de İzleniyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Göstergelerle İzlemeyi amaçlayan CEİDizler projesi bir yandan izlerken diğer yandan da izleniyor.

 

Proje uygulama illerindeki mevcut durumun değerlendirilmesi ve illere özgü stratejilerin geliştirilmesi amacıyla Bağımsız İzleme Uzmanı Sunay Demircan tarafından yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları tamamlandı. Çalışmanın sonuçlarının paylaşılması amacıyla 15 Ocak 2021 tarihinde Bağımsız İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Bağımsız İzleme Uzmanı Sunay Demircan’ın proje illerinde sürdürdüğü izleme ve değerlendirme çalışmasına ilişkin sunumuyla başlayan toplantıya CEİD’den Gülay Toksöz, Serpil Sancar, Emel Memiş ve Sevinç Ünal katılırken CEİDizler Proje ekibinden ise Ülker Şener ve Bengin İnanç katıldı. Proje illerine ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı toplantıda, CEİDizler Projesi kapsamında atılması gereken adımlar, yürütülmesi planlanan faaliyetler ve uygulama illerine özgü stratejiler tartışıldı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.