CEİDizler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Açık Hibe Çağrısında, başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvuruların yürütülmesi süreçlerinin izlenmesi için beş Bağımsız Değerlendirici görevlendirilecektir.

Yayın Tarihi: 29.04.2024

CEİDizler Hibe Programı Bağımsız Değerlendiricilerini Arıyor

Arka Plan: “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Kısa adı CEİDizler olan Hibe Programın amacı, proje hedef gruplarının, cinsiyet eşitliğini göstergelerle izlemeye yönelik çalışmalarını desteklemek ve bu alandaki savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmektir. Detaylı bilgi için hibe duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz: CEİDizler Hibe Programı Başvuruları Başladı! | CEİD İzler | Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi (ceid.org.tr)

Programın öncelik alanları;

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini izleme çalışmalarında kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini izlemek için gösterge temelli izleme mekanizmalarının kurulması;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması için izleme ve savunuculuk becerilerinin arttırılması;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yaygınlaştıracak araçların geliştirilmesidir.

Görev Tanımı: Bu çağrı kapsamında göreve başlayacak beş (5) bağımsız değerlendiricinin CEİDİzler Projesi hibe çağrısına yapılan başvuruları belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi beklenmektedir. Bağımsız değerlendiriciler Haziran ayının ilk yarısında düzenlenecek bir günlük proje kabul kriterleri eğitimine katıldıktan sonra 25 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında proje başvuru formlarını değerlendirecek ve puanlanmasını yapacaktır.

Çalışma süresi: Maksimum 20 iş günü

Çalışma yeri: Uzaktan

Programda görev alacak değerlendiricilerin aşağıda belirtilen profile uygun niteliklere sahip olması beklenmektedir.

Genel mesleki deneyim:

  • Proje alanında en az 15 yıl profesyonel deneyime sahip olmak,
  • Daha önce bağımsız değerlendirici olarak tercihen AB proje teklif çağrılarında çalışmış olmak.

Özel mesleki deneyim:

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak ve
  • Gösterge temelli izleme,
  • Sivil Toplum Kuruluşları için uygulanan hibe programları,
  • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi konularından en az birinde 5 yıl deneyime sahip olmak.

Başvuru: Adaylar, Türkçe niyet mektupları ile İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırına “Bağımsız Değerlendirici” yazarak, en geç 13 Mayıs 2024 tarihine kadar ik@ceid.org.tr adresine e-posta ile ulaştırabilirler.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.