Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından Ocak 2020 tarihi itibariyle yürütülmeye başlanan “Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Faz II Projesi”nin hazırlık toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2020

CEİD’in Yeni Projesinin Hazırlık Toplantıları Hızla Devam Ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha yaygın hale getirilmesi ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi için yerelde hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların hak temelli izleme kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve hak temelli izlemenin bilimsel temelde yapılması için bilgi üretmeyi amaçlayan bu proje kapsamında, konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak 5 konu başlığında eğitim materyali hazırlanması, bu materyalden üretilen eğitsel malzemelerin eğitici eğitimlerinde kullanılması ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM)’nin e kütüphanesinde açık erişimle paylaşılması hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda CEİD’in yeni projesinin en etkili ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için 5 Şubat 2020 tarihinde Eğitim Modülleri hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Yıldız Ecevit, Serpil Sancar, Gökçe Bayrakçeken, Ulaş Bayraktar, Hilal Arslan, Funda Şenol Cantek ve Ülker Şener’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Projenin geneli hakkında bilgi verildikten sonra hazırlanacak eğitim materyallerinin içeriği ve tamamlanması, bu eğitim materyallerinden üretilecek içeriğin hangi amaçlarla kullanılacağı hakkında detaylı bir bilgi paylaşımı yapıldı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.