Toplumun çeşitli kesimlerinden 301 sivil toplum örgütünün katılımıyla, çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesi için 2011’den bu yana faaliyet gösteren Denge ve Denetleme Ağı, 28 Şubat’ta, Ankara’da “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anaakımlaştırma Programı ve Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.03.2020

CEİD Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliğini Sürdürüyor…

Kurulduğu günden bu yana izleme, politika üretme, kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemleri kullanarak, demokratik süreçlerin işlemesi için bir denge-denetim sistemi oluşturmaya çalışan Denge ve Denetleme Ağı’nın çalıştayına CEİD de davetli olarak katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Sancar ile Kapasite Geliştirme Sorumlusu Funda Şenol Cantek’in CEİD’i temsil ettiği Çalıştayda, hak temelli toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi konusunda CEİD ile Denge Denetleme Ağı’nın işbirliği yapılması kararlaştırıldı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.