Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”nin ikinci fazı, evden toplantılarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2020

CEİD Proje Çalışmalarına Evden Devam Ediyor: Evdekal

Dünyayı etkileyen Korona Virüs pandemisi nedeniyle pek çok sivil toplum kuruluşunun toplumsal duyarlılık zemininde evden çalıştığı bu günlerde, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği de yürütücüsü olduğu CEİD-İzler projesinin tüm faaliyetlerini proje ekibi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla evden yürütmeye devam ediyor. Her çalışma grubunun ayrı ayrı düzenlediği toplantılara ek olarak proje ekibi ve yönetim kurulu üyeleri, kriz döneminde projenin aksamadan ilerlemesini sağlamak ve proje faaliyetlerini devam ettirmek için online toplantılarla çalışmalarını sürdürüyor.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.